Get Adobe Flash player

Klub muzyczny - Blue Shoes

Klub muzyczny i restauracja BlueShoes mieszcz? si? w odremontowanym budynku szko?y podstawowej z 1920 roku, w Schodni ko?o Ozimka, w bezpo?rednim s?siedztwie Jezior Turawskich.

W naszych wn?trzach mog? Pa?stwo sprbowa? najwy?szej jako?ci da?, przygotowanych przez nasz? kuchni?. Do pa?stwa dyspozycji jest sala restauracyjna, sala koncertowa, bar oraz pokoje go?cinne. W BlueShoes organizujemy komunie, spotkania i przyj?cia okoliczno?ciowe, dancingi oraz koncerty zespo?w bluesowych i jazzowych.

Zapraszamy do sp?dzenia u nas niezapomnianych chwil, co zapewni? dostojne wn?trza, kuchnia na najwy?szym poziomie oraz mi?a obs?uga.